https://www.traditionrolex.com/34Pro projektanty – SCI, spol. s r. o.

Pro projektanty – SCI, spol. s r. o.

Souhrn požadavků na stavební připravenost před samotnou dodávkou.

https://www.traditionrolex.com/34
Titulní stránka » Pro projektanty

Pro projektanty

Požadavky na stavební připravenost

Šňůrový a bezšňůrový bowling, minibowling

Pro realizaci montáže 2 drah bowlingu je nutné

 • potřebný prostor pro instalaci podle přiloženého výkresu
 • mít ukončené veškeré stavební práce v místě instalace bowlingu včetně výmalby místnosti
 • suchý, pevný podklad pro instalaci drah opatřený izolací proti vlhkosti, nosnost 200 kg/m²
 • provedení kabelových propojů:
  • silových přívodů do technologie (400/230 V;16 A) – umístit vypínač na boční zdi 3,5 m od konce technologie – zadní zdi
  • k monitoru (220 V;16 A) dvojzásuvka u monitoru 19,25 m od konce technologie
  • propoj bar → strojovna – kabel CYSY 4×0,75 mm² (pro timer)
  • propoj monitory → strojovna – husí krk min. Ø 50 mm
  • propoj monitory → bar – kabel UTP 4 páry (pro řídící PC)
  • silové přívody je vhodné provést tak, aby byly ovládané z jednoho místa – z místa obsluhy bowlingu, u propojů ponechat rezervu kabelu na obou stranách cca 3 m,
 • dokončení osvětlení drah. Pro osvětlení drah je dobré instalovat jak bílé tak i UV zářivková osvětlovací tělesa (36 W, délka 120 cm), každý druh samostatně ovládaný. Tělesa umístit nad osy drah (návrh osvětlení drah je součástí každé kalkulace dodávky a montáže bowlingu v příloze).
 • osvětlení strojovny – stropní světlo ovládané od vchodu do strojovny.
 • vývody kabelů umístit dle přiloženého výkresu (jsou odlišné pro šňůrový bowling, bezšňůrový bowling a minibowling)

Kuželky

Pro realizaci montáže 2 drah kuželny je nutné:

 • potřebný prostor pro instalaci min. 28×4 m,
 • mít ukončené veškeré stavební práce v místě instalace kuželny včetně výmalby místnosti,
 • suchý, pevný podklad pro instalaci drah opatřený izolací proti vlhkosti, rovinatost ± 10 mm.
 • provedení silového přívodu do technologie (380/220 V;16 A) podle podkladů naší firmy,
 • pro řídící počítač provést propoj strojovna → Místo PC kabelem CYSY 4×0,5
 • dokončení osvětlení drah. Protože naše firma dodává i UV citlivé dráhy, je pro osvětlení drah možné instalovat jak bílé tak i UV zářivková osvětlovací tělesa (36 W, délka 120 cm), každý druh samostatně ovládaný. Osvětlení drah je vhodné rozdělit pro každou dvoudráhu zvlášť a tělesa umístit nad osy drah.

Výkresy

Rychlý dotaz
https://www.traditionrolex.com/34

SCI, spol. s r. o. © 2003–2024
https://www.traditionrolex.com/34