https://www.traditionrolex.com/34Kuželny – SCI, spol. s r. o.

Kuželny – SCI, spol. s r. o.

Předmětem naší dodávky je kompletní výstavba kuželny „na klíč“, tzn. dodávka a montáž drah, hracího prostoru, technologického zařízení, konstrukce pod stavěče čelní dělící stěny, povrchových úprav všech ploch, dodávka potřebného příslušenství a náhra

https://www.traditionrolex.com/34
Titulní stránka » Kuželny

Kuželny

Dodávka

Součástí dodávky je samozřejmě i proškolení obsluhy zařízení, dodávka podrobných návodů k obsluze v českém jazyce a potřebných certifikátů.
Více informací…

Specifikace

Kuželkářské dráhy staví naše společnost na bázi panelových drah se segmentovým povrchem. V současné době jsou vyráběny i segmentové povrchy v UV provedení. Díky promyšlené konstrukci s řadou izolačních akustických prvků se tyto dráhy vyznačují vysokou kvalitou a nízkou hlučností. Dráhy jsou standardně vybaveny svodovým žlábkem chybného hodu, čímž se šetří nejen stavěč kuželek, ale odbourává se i čas nutný k postavení kuželek sraženým neplatným hodem. Nezanedbatelným kladem naší konstrukce drah je i pružný hrací prostor vybavený kvalitním nekluzným povrchem.
Více informací…

Pravidla

V kuželkářském sportu se soutěží v těchto disciplínách:
a) Plné – hráč hází každým hodem do plného stavu devíti kuželek.
b) Dorážková – hráč po prvním hodu do plných doráží dalšími hody kuželky, které zůstaly stát. Po jejich doražení se celý způsob opakuje.
c) Sdružená – hráč hází polovinu hodů do plných a polovinu v dorážkové.
Více informací…

Rychlý dotaz
https://www.traditionrolex.com/34

SCI, spol. s r. o. © 2003–2024
https://www.traditionrolex.com/34