Bowling scoring – SCI, spol. s r. o.

Scoringsystém KBC04W poskytuje uživateli možnost hry jednak sportovního bowlingu, tak i zábavných grafických her. Jeho výhodou je jednoduché dialogové ovládání samotnými hráči bowlingu pomocí hráčského terminálu. Ten obsahuje jednak klávesy písmen ab

Titulní stránka » Bowling » Bowling scoring

Bowling scoring

Scoringsystém KBC04W

Scoringsystém KBC04W poskytuje uživateli možnost hry jednak sportovního bowlingu, tak i zábavných grafických her. Jeho výhodou je jednoduché dialogové ovládání samotnými hráči bowlingu pomocí hráčského terminálu. Ten obsahuje jednak klávesy písmen abecedy pro zadání jmen hráčů do systému, jednak funkční klávesy pro ovládání systému. Systém pracuje buď se statickými obrázky nebo s animacemi a zvukovými efekty. KBC 04W umožňuje nastavení 5 hráčských prostředí:Základní prostředí 1

Obsahuje řadu animací tématicky zaměřených na bowling.


Základní prostředí 2

Další sada animací tématicky zaměřených na bowling.

Hvězdné války

Obsahuje řadu animací tématicky zaměřených na hvězdné války.

Dětská grafika

Aby měly děti větší radost ze hry, může jim systém za každý hod zobrazit veselý obrázek.


Erotická grafika

V tomto prostředí se místo standardních prémií za STRIKE, SPARE apod. zobrazují obrázky s erotickým zaměřením. Systém umožňuje i předvolbu, zda se zobrazí dámský nebo pánský akt.


Nadstavbou systému KBC 04 je systém grafických her

Zde mohou hráči místo klasického bowlingu hrát řadu společenských her. Například Pyramidy, Rauty, Dostihy a jiné.


Systém obsahuje i řadu her pro erotické prostředí

Scoring KBC 04W může pracovat jak s řídícím PC, tak i bez něj. Je vhodný především pro komerční centra. Jeho předností je především jednoduchost, snadná údržba a obsluha a nízká cena.


Scoringsystém QubicaAmf

SCI spol. s r. o. je autorizovaným servisním centrem firmy QubicaAMF. Pro své dodávky bowlingu využívá celé spektrum možností dodávky scoringu z produkce této firmy.

BES standard

Základní typ scoringu QubicaAmf. Má integrován řadu hráčských formulářů, sparefinder (nápověda pro druhý hod), velké množství statických animací jako odměnu za úspěšný hod (SPARE, STRIKE…). Vedle klasických kreslených animací umožňuje volbu dalších témat – sport, disko, adrenalinové sporty, karikatury a PBA tour. Předností systému je skvělá grafika.


BES premium

Nadstavba systému o hráčská prostředí na monitorech (pravěk, podmořský svět, pohádkový svět…)


CONQUEROR Pro

Scoring QubicaAMF ve spojení s řídícím počítačem nalezne své uplatnění především u center se čtyřmi drahami a více. Vynikající software CONQUEROR Pro dává uživateli široké možnosti řízení a kontroly systému, např. nastavování parametrů drah, řízení turnajů a soutěží, pokladní systém, řadu tiskových výstupů a pod. Přináší i další příjemné funkce pro uživatele bowlingu jako je například volba prostředí nebo volba druhu animací.


STAND ALONE

Tato varianta scoringu je vhodná především pro malá centra s dvěmi drahami. Jeho výhodou je nízká pořizovací cena (pracuje bez řídícího PC) a plnohodnotný komfort scoringu QubicaAMF. Lze dodat jak v provedení BES standard tak i BES premium.

Rychlý dotaz

SCI, spol. s r. o. © 2003–2023