https://www.traditionrolex.com/34Bowling pravidla – SCI, spol. s r. o.

Bowling pravidla – SCI, spol. s r. o.

Pravidla bowlingu.

https://www.traditionrolex.com/34
Titulní stránka » Bowling » Bowling pravidla

Bowling pravidla

1. Bowlingová hra se skládá z deseti dvojhodů (frame)
Každý frame se skládá ze dvou hodů, kromě případu, kdy je prvním hodem sraženo všech deset kuželek = STRIKE.

2. Regulerně poražené kuželky
Pokud v jednom frame srazíte oběma hody dohromady 0 až 9 kuželek, získáváte za každou sraženou kuželku 1 bod.
Pokud v jednom frame srazíte oběma hody dohromady 10 kuželek = SPARE, získáváte 10 bodů + bonifikaci, která je rovna počtu bodů dosažených prvním hodem v následujícím frame.
Srazíte-li v jednom frame prvním hodem všech deset kuželek = STRIKE, získáváte 10 bodů + bonifikaci, která je rovna počtu bodů dosažených oběma hody v následujícím frame. Dosáhnete-li SPARE v posledním desátém frame, máte nárok na jeden dodatkový hod. Dosáhnete-li v posledním desátém frame STRIKE získáváte dva dodatkové hody.
Kuželky mohou být řádně poraženy:
a) přímo koulí
b) nárazem jedné kuželky do druhé.

3. Neregulerně poražené kuželky
Neregulérně poražené kuželky jsou:
a) kuželky poražené koulí odraženou od zadní odrazové stěny
b) kuželky poražené koulí odraženou od bočního mantinelu
c) kuželky poražené v době, kdy ASK (automatický stavěč kuželek) nebyl připraven ke hře (nebyl připraven registrovat poražené kuželky).

4. Důvody k opakování hodu
a) Vypadne-li vracející se koule ze zásobníku (sběhu) na dráhu při provádění hodu hráčem.
b) Jestliže cizí těleso, které je na dráze nebo se na dráhu dostane, změní směr hozené koule.
c) Pokud koule zasáhne některou kuželku v době, kdy ASK není připraven registrovat poražené kuželky.
d) Vběhne-li některá osoba při provádění hodu do dráhy a hráč ve snaze zadržet kouli ji nemůže správně usměrnit.
e) Zhasne-li při provádění hodu světlo.
f) Nastane-li porucha ASK.
g) V případě jiné závažné okolnosti posouzené rozhodčím jako důvod k opakování hodu.

5. Chybný hod
Za chybný hod se považuje hod, kterým nebyla regulérně poražena kuželka nebo se hráč při hodu dopustil přešlapu.

Rychlý dotaz
https://www.traditionrolex.com/34

SCI, spol. s r. o. © 2003–2024
https://www.traditionrolex.com/34